Dekkingsgraad pensioenfondsen boven de 105%

8 april 2013 | Door redactie

Vorige maand steeg de gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen in Nederland naar 107%. Daarmee kwam het gemiddelde voor het eerst sinds lange tijd uit boven de wettelijke norm van 105%. Toch betekent dit niet automatisch dat de fondsen het pensioen van hun deelnemers daarmee veilig hebben gesteld.

Door de economische crisis raakten de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen behoorlijk in het rood en dat maakte een verlaging van de pensioenuitkeringen per april 2013 onvermijdelijk. Hierover kon u meer lezen in het bericht ‘Fondsen korten het pensioen per 1 april 2013’ waar u ook de lijst vindt met de fondsen die moesten korten. In de afgelopen maand is de gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen in Nederland echter flink gestegen: van 103% naar 107%. Met deze dekkingsgraad voldoen fondsen aan de wettelijk gestelde grens van 105%. Onder die 105% moeten fondsen maatregelen nemen om financieel aan te sterken. Het korten op de pensioenen per 1 april 2013 was goed voor een stijging van 1%.

Nieuwe rekenrente maakt dekkingsgraden koersvaster

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de pensioenvooruitzichten van de werknemers uit uw achterban. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen dat een pensioenfonds heeft en de verplichtingen die het fonds heeft naar alle deelnemers. Bedraagt de dekkingsgraad 100%, dan heeft het fonds precies genoeg geld om op dit moment alle toekomstige uitkeringen te betalen. Er is dan echter geen buffer om onvoorziene tegenvallers op te vangen.

Volgens oude rekenrente bedraagt dekkingsgraad slechts 99%

Dat de gemiddelde dekkingsgraad is opgeklommen tot 107%, komt voor een groot deel door ingrepen in de manier waarop de dekkingsgraad wordt berekend. Sinds september 2012 wordt de dekkingsgraad berekend op basis van een aangepaste marktrente die minder gevoelig is voor schommelingen: de zogenoemde Ultimate Forward Rate (UFR).
Zou de gemiddelde dekkingsgraad worden vastgesteld op basis van de marktrente van vóór die tijd, dan zou hij eind maart nog maar op 99% uitkomen. En als de doorgevoerde kortingen op de pensioenuitkeringen (per 1 april 2013) buiten beschouwing worden gelaten, zou de dekkingsgraad zelfs maar 98% bedragen.