Dekkingsgraad pensioenfondsen onder druk

11 januari 2016 | Door redactie

Het ziet ernaar uit dat de meeste pensioenfondsen de pensioenen dit jaar niet zullen indexeren. De gemiddelde dekkingsgraad over het jaar 2015 is namelijk 104%, terwijl een pensioenfonds pas mag indexeren bij een dekkingsgraad van 110%.

De dekkingsgraad is in 2015 door twee maatregelen van de overheid beïnvloed. Ten eerste is per 1 januari 2015 de zogenoemde driemaandsmiddeling afgeschaft, wat toen zorgde voor een fikse verlaging van de dekkingsgraad (tool). Met ingang van 15 juli 2015 is bovendien de systematiek voor het vaststellen van de rekenrente aangepast. Het niveau van deze Ultimate Forward Rate (UFR) was tot die tijd vastgesteld op 4,2%. Nu is de UFR een voortschrijdend gemiddelde van de lange rente over de afgelopen tien jaar. Per 15 juli bedroeg dit gemiddelde 3,3%. Dat zorgde voor een acute daling van de dekkingsgraad. Per oktober daalde de UFR nog verder naar 3,2%.

Gemiddelde dekkingsgraad over 2015 is 104%

De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden is leidend bij het bepalen of een pensioenfonds ruimte heeft om de pensioenen te indexeren. Indexeren is alleen toegestaan als de dekkingsgraad van een fonds in het voorafgaande jaar 110% of meer bedraagt. Volgens de Pensioenthermometer van Aon Hewitt is de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen over 2015 104%. Eind 2014 lag deze beleidsdekkingsgraad nog op 110%.

Herstelplan indienen bij dekkingstekort

Pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad moeten een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Hierin moeten ze aangeven hoe ze ervoor gaan zorgen dat ze binnen tien jaar weer voldoende reserves krijgen om aan al hun verplichtingen te voldoen. Dit kan betekenen dat ze moeten korten op de pensioenuitkering of de pensioenpremie moeten verhogen.