Dga loopt groot risico met pensioenbrief

20 december 2013 | Door redactie

Als u een pensioen in eigen beheer opbouwt, heeft u de pensioenregeling vastgelegd in de pensioenbrief. Deze pensioenbrief moet wel voldoen aan de laatste pensioenregels. Bent u te laat met het aanpassen van de pensioenbrief, dan loopt u het risico op een forse naheffingsaanslag over uw gehele pensioenpot. Uw pensioenaanspraak kan dan namelijk vrijvallen voor de loonbelasting. De fiscus blijft dit scherp in de gaten houden, zo heeft staatssecretaris Weekers van Financiën beloofd.

U kon in het bericht ‘Dga moet pensioenbrief aanpassen vóór 2014’ lezen dat u uw pensioenbrief opnieuw onder de loep moet nemen. Als u dit niet doet, kunnen de consequenties groot zijn. Uw volledige pensioenpot kan alsnog als loon worden aangeslagen, met een flinke loonheffingsaanslag tot gevolg. In eerste instantie leken de gevolgen hiervan nog mee te vallen. In het bericht ‘Pensioenbrief te laat aangepast? Loonheffing!’ kon u namelijk lezen dat een dga weliswaar een naheffingsaanslag kreeg opgelegd, maar dat de rechter oordeelde dat deze alleen over het bovenmatige deel van de pensioenaanspraak mocht worden opgelegd.

Aanslag fors verminderd

De dga in deze zaak ontsprong dus de dans. De rechter verminderde de aanslag tot de twee maanden die de dga te laat was met het aanpassen van zijn pensioenbrief. Het was een opmerkelijke uitspraak, aangezien de wet duidelijk is in dit soort gevallen. Artikel 19b, eerste lid onderdeel a van de Wet LB 1964 stelt immers dat een pensioenaanspraak die niet langer als zodanig is aan te merken, gezien wordt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De inspecteur van de Belastingdienst liet het er echter bij zitten en ging niet in hoger beroep vanwege het ontbreken van materieel belang.

Uitspraak is geen richtsnoer

Deze uitspraak zou goed nieuws kunnen zijn voor dga’s die later in 2014 beseffen dat zij hun pensioenbrief hadden moeten aanpassen. Met het oog op  deze jurisprudentie lijkt een naheffing over de hele pensioenpot immers vermijdbaar. Helaas mag u hier niet op vertrouwen. De uitspraak van Rechtbank Gelderland was dusdanig opmerkelijk dat staatssecretaris Weekers van Financiën een brief naar de Tweede Kamer gestuurd heeft over dit geval. Hierin stelt hij dat uit het gegeven dat de inspecteur geen hoger beroep heeft ingesteld in deze zaak, u als dga niet mag concluderen dat de Belastingdienst in het vervolg alleen het bovenmatige deel van de pensioenaanspraak zal belasten. De uitspraak van de Rechtbank Gelderland mag dus niet als richtsnoer worden genomen. In zijn brief wijst de staatssecretaris op andere jurisprudentie, waaronder een arrest van de Hoge Raad uit 2008. Daarin concludeert de Hoge Raad dat de pensioenaanspraak niet gesplitst mag worden in een belast en een onbelast gedeelte. Neem daarom geen risico: de Belastingdienst zal uw volledige pensioenaanspraak belasten als u te laat bent met het aanpassen van de pensioenbrief.