Dga moet opnieuw pensioenbrief aanpassen

6 juni 2014 | Door redactie

Op 27 mei nam de Eerste Kamer de wet Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd aan, die de fiscale ruimte voor de pensioenbouw verder beperkt. Deze beperking komt bovenop de veranderingen die begin dit jaar al van kracht werden. Als u als dga niet voor het einde van dit jaar uw pensioen in eigen beheer aanpast aan de nieuwe wetgeving, kan dit zeer vervelende gevolgen hebben.

Eerder moest u als dga uw pensioenbrief uiterlijk eind december 2013 aanpassen aan de nieuwe pensioenwetgeving. In de praktijk bleek echter dat veel dga’s dit niet of te laat deden, met het risico op een forse naheffingsaanslag over de gehele pensioenpot tot gevolg. Sancties van de Belastingdienst bleven in de praktijk uit, maar in het bericht ‘dga loopt groot risico met pensioenbrief’ kon u al lezen dat de toenmalige staatssecretaris van Financiën er op wees dat de fiscus wel degelijk uw volledige pensioenaanspraak kan belasten als u te laat bent met het aanpassen van uw pensioenbrief.

Pensioenbrief dga vóór 2015 aanpassen

Nu de pensioenwetgeving opnieuw is gewijzigd, is het belangrijk dat u uw pensioen in eigen beheer eveneens opnieuw onder de loep neemt. Als u uw pensioenbrief namelijk niet uiterlijk 31 december 2014 in één lijn brengt met de nieuwe wetgeving, kan de fiscus u niet alleen een naheffingsaanslag opleggen die kan oplopen tot 52% over uw gehele pensioenpot, maar daarnaast ook nog een boete van 20% over hetzelfde bedrag berekenen.

Verdere uitwerking fiscale oudedagsreserve

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft overigens nog geen oplossing voor de problematiek rondom uw pensioen in eigen beheer. Hij geeft dit aan in zijn brief (pdf)  aan de Tweede Kamer. Zijn voorganger noemde al een aantal mogelijke oplossingen, waarover u meer kon lezen in het bericht ‘Pensioen in eigen beheer op de schop’. De staatssecretaris voegt hier nu een mogelijkheid aan toe, namelijk een beschikbarepremieregeling met een vast oprentingspercentage. Tegelijkertijd werkt hij aan een verdere uitwerking van de oplossing waar hij het meeste brood in ziet: de fiscale oudedagsreserve (FOR). Volgens hem kan de FOR bewerkstelligen dat het pensioen in eigen beheer voor zowel u als dga als voor de Belastingdienst daadwerkelijk eenvoudiger en begrijpelijker wordt.