Dga moet pensioenbrief aanpassen vóór 2014

4 oktober 2013 | Door redactie

Als u als dga uw pensioen in eigen beheer heeft, moet u voor 1 januari 2014 uw pensioenbrief aanpassen. Vanaf die datum verandert de Pensioenwet op het gebied van de pensioenleeftijd en de maximale opbouwpercentages. Door deze wijzigingen moet u in uw pensioenbrief een aantal nieuwe keuzes maken.

Zoals u waarschijnlijk al weet, is de wettelijke pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar. Daarnaast zijn de maximale jaarlijkse opbouwpercentages inmiddels verlaagd. Voor middelloonregelingen is het maximale percentage vastgesteld op 2.15%, voor eindloonregelingen wordt het maximaal 1,9%. Bovendien wordt het maximale salaris waarover u pensioen kunt opbouwen verlaagd naar maximaal € 100.000.

Belangrijke keuzes over pensioenopbouw

In de pensioenbrief regelt u hoe uw bv uw pensioen voor u opbouwt en verzorgt. Voor de nieuwe pensioenbrief heeft u door de gewijzigde wetgeving drie keuzes:

  • U bouwt pensioen op tot uw 67e. Het totale pensioen wordt hierdoor hoger. U spaart immers twee jaar langer door. De opbouw vindt plaats aan de hand van de nieuwe regels. 
  • U laat uw pensioenleeftijd staan op 65 jaar. Omdat uw pensioen alsnog herberekend wordt, kan uw toekomstige pensioenopbouw tot wel 15% lager uitvallen.
  • Uw bestaande regeling blijft in stand tot 1 januari 2014, daarna gaat de opbouw volgens de nieuwe pensioenregels tot u 67 jaar bent. Dit is veruit de meest complexe variant en kan leiden tot onduidelijkheid over uw uiteindelijke pensioen, ook bij de fiscus.

Uw pensioenkeuze is nog niet definitief

Deze keuze is overigens niet definitief. U kunt later altijd nog kiezen voor een eerdere of zelfs latere pensioendatum. Laat u dan wel goed voorlichten door uw accountant en pensioenadviseur over de financiële en fiscale gevolgen van zulke wijzigingen.