Duidelijkheid over premiestaffels nettopensioen

24 november 2014 | Door redactie

Per 1 januari 2015 mogen uw werknemers pensioen opbouwen over een maximaal inkomen tot € 100.000. Werknemers met een hoger inkomen kunnen voor het bedrag dat boven de € 100.000 uitkomt op vrijwillige basis bijsparen via een nettopensioenregeling. Recent heeft de Belastingdienst de premiestaffels gepubliceerd van de nettopensioenregelingen.

De premie van de nettopensioenregeling is afkomstig uit het nettoloon. Om de regelingen praktisch uitvoerbaar te houden, wordt aangesloten bij de berekeningsgrondslagen van de meest ruime premiestaffels. Werknemers die meedoen aan de nettopensioenregeling krijgen voor de waarde en de uitkering een vrijstelling van de vermogensrendementsheffing uit box 3.

De uitvoerbaarheid van de regelingen is belangrijk

Om de uitvoerbaarheid van de regelingen te bewaken is voor de rekenrente van 4% en 3% aangesloten bij de berekeningsgrondslagen van de meest ruime premiestaffels. De gepubliceerde premiestaffels zijn nog onder voorbehoud, omdat het parlement nog moet instemmen met de wijzigingen. Door de publicatie van de maximaal toepasbare premiestaffels is de inhoud van de nettopensioenregeling wel weer wat duidelijker geworden.

De wijzigingen in de pensioenwetgeving op een rijtje

Heeft uw onderneming de pensioenregeling van uw werknemers al aangepast? In het decembernummer van FA Rendement leest u alles over de wetswijzigingen met betrekking tot pensioenen. Deze wetswijzigingen gaan op 1 januari 2015 in. Als u nog geen abonnement op FA Rendement heeft, kunt u een proefabonnement nemen. Met het proefabonnement ontvangt u het blad drie maanden lang voor slechts € 10 (excl. btw). Bovendien ontvangt u dan elke week de e-mailnieuwsbrief met korte berichten.