Eerste Kamer akkoord met pensioenversobering

22 mei 2014 | Door redactie

Het wetsvoorstel voor versobering van de pensioenregelingen via de werkgever – ook wel Witteveen 3 genoemd – kon bij de stemming in de Eerste Kamer op een meerderheid rekenen. Hoewel het wetsvoorstel eerder niet met open armen werd ontvangen, heeft een aanvulling op het voorstel de bezwaren van genoeg oppositiepartijen weggenomen.

Onlangs bleek in de Eerste Kamer dat de versobering van het Witteveenkader nu kan rekenen op een Kamermeerderheid. Vorig jaar strandden de eerdere plannen hiervoor, zoals u toen las in het bericht ‘Wet Witteveen 3 geparkeerd in Eerste Kamer’. De ministerraad heeft daarna aanvullende afspraken gemaakt met D66, ChristenUnie en SGP, die zijn verwerkt in en novelle en ook weer door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd. Met deze aanvullende afspraken kan de Eerste Kamer wel met de pensioenversobering leven.

Maximaal 1,875% pensioensparen in middelloonregeling

Nu een meerderheid van de Eerste Kamer vóór de afspraken heeft gestemd, realiseert het kabinet in 2015 een bezuiniging van € 3 miljard. Per 1 januari 2015 mag er over een inkomen tot € 100.000 in een middelloonregeling dan nog maar maximaal 1,875% van het inkomen belastingvrij opzijgezet worden voor pensioen. Nu is dat 2,15%. Voor eindloonregelingen wordt het maximumpercentage 1,657%. Voor beschikbarepremieregelingen zijn vergelijkbare staffels (pdf) gepubliceerd. In het oorspronkelijke wetsvoorstel ter versobering van de pensioenregelingen via de werkgever stond eerst dat het maximumpercentage voor middelloonregelingen verlaagd zou worden naar 1,75%. Dit was één van de zaken waarmee de Eerste Kamer niet akkoord ging.

Informatieplicht voor pensioenfondsen

Eén van de andere maatregelen in de novelle is de verplichting van pensioenfondsen om De Nederlandsche Bank en de deelnemers te informeren over de samenstelling en de hoogte van de pensioenpremie. Deze verplichting moet ervoor zorgen dat de beperking van het Witteveenkader ook echt leidt tot een verlaging van de pensioenpremies.