Fiscus wijkt af van oordeel pensioenaanspraak

3 augustus 2015 | Door redactie

Onlangs heeft de Belastingdienst een nieuwe Vraag en Antwoord online gezet. Hieruit blijkt dat de fiscus de waarde van de volledige pensioenaanspraak in de heffing zal blijven betrekken als de pensioenregeling niet aan de fiscale regels voldoet. Dit standpunt wijkt af van het oordeel van Rechtbank Gelderland, waarin is aangegeven dat in dat geval slechts het bovenmatige deel van de pensioenaanspraak belast is.

In deze zaak van Rechtbank Gelderland ging het om een dga die sinds 1998 een pensioen in eigen beheer had. De bv moest de pensioenbrief van de dga vóór 1 juni aanpassen aan de nieuwe fiscale regels, maar deed dat te laat. De fiscus legde daarom een naheffingsaanslag op voor de waarde van de volledige pensioenaanspraak met een verzuimboete. De rechter oordeelde echter dat er geen sprake was van bewust onjuist handelen. De bv had namelijk wel een pensioenadviseur benaderd voor het aanpassen van de pensioenbrief. De aanpassing was alleen te laat doorgevoerd. De verzuimboete bleef in stand, maar de rechter vond dat de fiscus slechts mocht heffen over het bovenmatige deel van de pensioenaanspraak.

De inspecteur vernietigde de aanslag om andere redenen

Uit een recente Vraag en antwoord op de pensioensite van de Belastingdienst blijkt echter dat de fiscus dit oordeel van de rechter niet overneemt. De inspecteur heeft de aanslag in deze zaak namelijk vernietigd om andere dan in de uitspraak genoemde redenen. Het standpunt van Rechtbank Gelderland blijkt ook niet uit de wet en de wetsgeschiedenis. Daarnaast heeft de Hoge Raad in zijn arresten van 16 september 1981 (ECLI (verkort): AW9809), 19 september 2008 (ECLI (verkort): BD3162) en 9 november 2012 (ECLI (verkort): BW4753) aangegeven dat de fiscus in het geval van bovenmatigheid of een oneigenlijke handeling de waarde van de volledige pensioenaanspraak direct mag belasten.