Geen pensioenopbouw over het volledige loon

17 juli 2014 | Door redactie

Bij het vaststellen van het loon waarover de pensioenpremie van werknemers wordt berekend, moet aan de onderkant altijd rekening worden gehouden met de zogenoemde AOW-franchise. Daarnaast wordt het Witteveenkader per 2015 afgetopt.

Elke Nederlander heeft na het bereiken van de AOW-leeftijd recht op een AOW-uitkering. Het pensioen dat de werknemer via uw onderneming opbouwt, is hier een aanvulling op. Daarom bouwen werknemers over een bepaald deel van hun salaris geen pensioen op. Deze zogenoemde AOW-franchise wordt op het pensioengevend loon in mindering gebracht voordat de pensioenpremie wordt berekend.

AOW-franchise bedraagt in 2014 € 13.449

De hoogte van de franchise wordt van oudsher afgeleid van de AOW-uitkering. Ieder pensioenfonds hanteert echter zijn eigen franchisebedragen. De Belastingdienst geeft minimale bedragen voor de franchise.
Bij een maximaal gebruik van de fiscale ruimte voor pensioenopbouw is de AOW-franchise in 2014 ten minste € 13.449. Maar als uw onderneming een lager jaarlijks opbouwpercentage toepast dan het maximum en er geen overgangsregeling geldt, mag u ook een lagere AOW-franchise toepassen. De minimale hoogte hangt af van het type pensioenregeling.

Bovengrens van € 100.000 voor Witteveenkader

De nieuwe pensioenwetgeving die per 2015 van kracht wordt, stelt voor het eerst behalve een ondergrens voor de opbouw van  fiscaal vriendelijk pensioen ook een bovengrens. Volgend jaar kunnen werknemers over het deel van hun jaarloon dat boven de € 100.000 uitkomt, niet meer fiscaal vriendelijk sparen voor hun pensioen. Er komt wel een vrijwillige netto bijspaarregeling, zodat werknemers zelf aanvullende maatregelen kunnen treffen om na hun pensionering toch meer te besteden te hebben.