Gemiddelde pensioenleeftijd bijna 64 jaar in 2013

29 januari 2014 | Door redactie

De gemiddelde pensioenleeftijd is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2013 gestegen naar 63,9 jaar. Alle wet- en regelgeving die langer doorwerken moet stimuleren, lijkt dus zijn vruchten af te werpen.

De AOW-gerechtigde leeftijd is per 1 januari 2014 gestegen naar 65 jaar en twee maanden en de pensioengerechtigde leeftijd ligt nu op 67 jaar. De gemiddelde pensioenleeftijd is echter nog een stuk lager: in 2013 lag deze op 63,9 jaar. Dit is wel een stijging ten opzichte van eerdere jaren (zie grafiek).

Wetgeving stimuleert langer doorwerken

Van 2000 tot en met 2006 was de gemiddelde pensioenleeftijd steeds 61 jaar. Vanaf 2007 is de gemiddelde pensioenleeftijd jaarlijks toegenomen. Dit is het gevolg van de verschillende wijzigingen in wet- en regelgeving die in 2006 zijn ingevoerd. Toen werden onder meer de mogelijkheden voor VUT en prepensioen beperkt. Ook nu wordt langer doorwerken nog gestimuleerd, bijvoorbeeld door de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd.
In 2013 was de groep werknemers die op het moment van pensioneren 65 jaar of ouder is voor het eerst groter dan de groep tussen 60 en 65 jaar stopte met werken.

Gemiddelde pensioenleeftijd