Gevolgen van ontslag voor de pensioenopbouw

31 juli 2014 | Door redactie

Vertrekt een werknemer van uw onderneming, dan stopt u logischerwijs met het betalen van zijn salaris. Maar betekent dit automatisch ook dat de opbouw van het pensioen van de werknemer stopt?

Zodra een werknemer niet meer in dienst is, is hij ook geen deelnemer van de pensioenregeling van uw onderneming meer. De werknemer heeft volgens de wet wel de mogelijkheid om vrijwillig maximaal tien jaar door te gaan met pensioen opbouwen, maar veel pensioenreglementen sluiten deze optie uit. De pensioenuitvoerder zal vaak niet willen meewerken aan zo’n vrijwillige voortzetting.

Recht op pensioenaanspraken tot ontslagdatum

In de praktijk betekent het einde van het dienstverband dat de werknemer recht heeft op de pensioenaanspraken die hij tot de ontslagdatum heeft opgebouwd. Als uw onderneming een beschikbarepremieregeling heeft, heeft de werknemer bij ontslag recht op een premievrij kapitaal. Daarmee kan hij bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zelf een ouderdoms- en partnerpensioen aankopen.

Partnerpensioen kan na ontslag vervallen

Wat er na ontslag met een eventueel partnerpensioen gebeurt, hangt af van het type regeling:

  • Bij een partnerpensioen op opbouwbasis wordt er geld gespaard, zodat het pensioen daadwerkelijk wordt opgebouwd. Ook als het dienstverband eindigt, blijft het opgebouwde partnerpensioen van kracht.
  • Bij een partnerpensioen op risicobasis vervalt het recht op partnerpensioen bij beëindiging van de dienstbetrekking van de werknemer. Er is tijdens de looptijd van de verzekering geen gebruik van gemaakt, en er blijft dan geen waarde gereserveerd. Als de werknemer na zijn ontslag een WW-uitkering krijgt, blijft er nog wel wat partnerpensioen verzekerd voor de duur van de WW-uitkering.