Grote pensioenfondsen krijgen verplicht Raad van Toezicht

30 mei 2017 | Door redactie

Grote ondernemingspensioenfondsen worden – als het aan demissionair staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt – verplicht om een Raad van Toezicht in te stellen. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.

De demissionaire staatssecretaris vindt het wenselijk dat ondernemingspensioenfondsen met een belegd vermogen van € 1 miljard of meer een sterk toezicht krijgen. Ze heeft de verplichte Raad van Toezicht daarom opgenomen in de Verzamelwet pensioenen 2017. Dat deed ze op verzoek van de Eerste Kamer. Die vindt dat alle pensioenfondsen een Raad van Toezicht zouden moeten hebben en dat er voor ondernemingspensioenfondsen dus niet langer een uitzondering zou moeten gelden.

Grens ligt bij € 1 miljard

De nieuwe verplichting zorgt ervoor dat ongeveer 31 ondernemingspensioenfondsen een Raad van Toezicht moeten instellen. Fondsen met een belegd vermogen van minder dan € 1 miljard hoeven dat niet, omdat kleine fondsen anders met te hoge administratieve lasten te maken zouden krijgen.

Mogelijk uitbreiding op komst

In de toekomst kan de verplichting uitgebreid worden naar álle ondernemingsfondsen. Daarvoor wil Klijnsma eerst een evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen afwachten. Daarnaast wijst ze erop dat fondsen met een vermogen dat net onder de € 1 miljard ligt, natuurlijk wel vrijwillig een Raad van Toezicht kunnen inrichten met het oog op een mogelijke stijging van hun vermogen.