Grote veranderingen pensioenstelsel op komst

17 september 2015 | Door redactie

Het Nederlandse pensioenstelsel wordt versterkt. Daardoor moeten de fondsen zowel nu als in de toekomst voldoende geld beschikbaar hebben om de pensioenuitkeringen te betalen. Wel zijn er grote veranderingen nodig om het pensioenstelsel beter aan te laten sluiten bij de moderne samenleving en dynamische arbeidsmarkt.

In juli publiceerde het kabinet al een Kamerbrief (pdf) waarin de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel werden gepresenteerd. In de Miljoenennota 2016 (pdf) zijn deze plannen opnieuw bevestigd. Het nieuwe pensioenstelsel heeft vier doelstellingen:

  1. Alle werkenden moeten voldoende pensioen kunnen opbouwen. Dit geldt zowel voor werknemers die bij een werkgever in dienst zijn als voor flexwerkers en zelfstandigen.
  2. Er komt een actuarieel correctere systematiek van pensioenopbouw ter vervanging van de zogenoemde doorsneesystematiek. Het nieuwe systeem moet ervoor zorgen dat de premie in verhouding staat tot de pensioenaanspraken en dat er geen herverdeling is tussen leeftijdsgroepen.
  3. Er moeten moderne pensioenovereenkomsten (tool) komen die de sterke punten van bestaande uitkering- en premieovereenkomsten combineren.
  4. Er moeten meer keuzemogelijkheden komen, zodat de pensioenregeling beter aansluit bij de wensen van de deelnemer. Denk aan het afstemmen van de pensioeninleg of de pensioenuitkering op de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld voor aanschaf of aflossing van een eigen woning).

Nationale Pensioendialoog basis voor nieuw pensioenstelsel

Hoe het nieuwe pensioenstelsel er precies uit komt te zien, zal blijken uit het werkprogramma dat het kabinet in het najaar naar de Tweede Kamer stuurt. De Nationale Pensioendialoog en de bevindingen van de Sociaal-Economische Raad zijn belangrijke uitgangspunten geweest voor een nieuw pensioenstelsel.