Het gaat beter met de pensioenfondsen en de pensioenen

4 januari 2018 | Door redactie

In 2017 is de situatie van pensioenfondsen vooruitgegaan. De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen is afgelopen jaar toegenomen van 102% naar 108%. Bij een aantal fondsen is (gedeeltelijke) indexatie mogelijk.

Naast de gemiddelde dekkingsgraad (tool) is ook de beleidsdekkingsgraad behoorlijk gestegen in 2017, van 98% naar 106%. Dat meldt Aon. De dekkingsgraad is een indicator van de actuele vermogenspositie van een pensioenfonds. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. Op basis van de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds wordt bepaald of het fonds de pensioenen mag verhogen om de koopkracht van deelnemers te handhaven. En staat een fonds er langdurig slecht voor, dan moet hij mogelijk de pensioenen juist verlagen. Het korten van pensioenen dreigde voor veel pensioenfondsen in het mindere jaar 2016, maar uiteindelijk viel dat mee.

Indexatie van pensioen komt voor meer deelnemers in zicht

In 2017 verbeterde de financiële situatie van pensioenfondsen dus nog verder. Aon geeft aan dat de verwachting is dat er maar enkele fondsen het jaar afsluiten met een dekkingstekort. En voor meer pensioenfondsen komt het verhogen van de pensioenen (indexatie) in zicht, al gaat in 2018 een groot deel van de pensioenen nog niet omhoog. Een aantal pensioenfondsen heeft de pensioenen wel (gedeeltelijk) verhoogd op basis van de prijsontwikkeling. Voor de individuele situatie van een pensioenfonds kunt u terecht bij De Nederlandsche Bank of natuurlijk op de site van het fonds zelf.