Het vertrouwen in pensioenfondsen raakt op

Werknemers hebben weinig vertrouwen meer in hun eigen pensioenaanbieder. Iets meer dan de helft van de werknemers heeft weinig of zelfs helemaal geen vertrouwen in hun pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Deze groep is vaak bezorgd over het inkomen op latere leeftijd en vreest dat dit niet genoeg zal zijn. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

7 december 2012 | Door redactie

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 37% van de werknemers tamelijk veel of zelfs heel veel vertrouwen heeft in de pensioenaanbieder. Voor 55% van de werknemers geldt dat echter niet; zij hebben weinig of helemaal geen vertrouwen. Ongeveer 8% weet het niet. Verder geven laagopgeleide werknemers en werknemers in de leeftijdscategorie 35 tot 45 jaar in verhouding vaker aan het vertrouwen in hun pensioenfonds- of verzekeraar te missen. Het CBS stelde vast dat de werknemers die weinig vertrouwen hadden in hun pensioenfonds, zich ook meer zorgen maakten over de verwachte inkomsten op latere leeftijd.

Mijnpensioenoverzicht.nl en ex-partners

Niet iedereen is al bezig met zijn pensioen, maar het is altijd verstandig voor een werknemer om te weten hoe hij ervoor staat. Wijs uw achterban daarom op mijnpensioenoverzicht.nl. Daar krijgen werknemers – door in te loggen via DigiD – een overzicht te zien van hun AOW en aanvullend pensioen. U heeft hierover al eerder kunnen lezen in het bericht ‘Drie miljoen mensen zoeken hun pensioen op’. Sinds kort is het ook mogelijk om te zien hoeveel pensioen er voor een ex-partner is bestemd. Helaas kan de ex-partner dit bedrag zelf niet zien, dat is alleen mogelijk voor de partner die het pensioen moet betalen.