Huidig pensioenstelsel vernieuwd

3 augustus 2015 | Door redactie

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in een Kamerbrief plannen gepresenteerd die het huidige pensioenstelsel toekomstbestendiger gaan maken. De vervolgstappen om deze plannen te realiseren, zal het kabinet opnemen in een werkprogramma dat de Tweede Kamer dit najaar zal ontvangen.

De financiële crisis heeft aangetoond dat pensioenuitkeringen niet zo vaststaand zijn als in het verleden het geval leek te zijn. Veel mensen verkeren hierdoor op dit moment in onzekerheid over de waarde van het opgebouwde pensioen. Daarnaast is de arbeidsmarkt de afgelopen tijd veranderd, waardoor er niet altijd meer sprake is van een doelmatige pensioenopbouw. Voor het kabinet was dit reden genoeg om het pensioenstelsel te actualiseren.

De vier hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel

In een recent gepubliceerde Kamerbrief (pdf) heeft staatssecretaris Klijnsma uiteengezet welke vijf varianten het kabinet heeft onderzocht om het pensioenstelsel te verbeteren: optimalisering van de bestaande uitkeringsovereenkomst, persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling, keuzes binnen een algemeen verplichte pensioenopbouw, vrijwillig individueel pensioen en een nationaal pensioen.

Het onderzoek heeft geleid tot vier hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel:

  1. Een pensioenopbouw voor iedereen die actief is op de arbeidsmarkt: het kabinet vindt het belangrijk dat alle werkenden een toereikend pensioen opbouwen. Werknemers die op dit moment te weinig pensioen opbouwen, zoals flexwerkers, wil het kabinet ondersteunen met bijvoorbeeld een specifiek fonds.
  2. Een goede balans tussen premie en pensioenaanspraken: een systeem dat actuarieel correct is. Het nieuwe systeem moet ervoor zorgen dat de premie in verhouding staat tot de pensioenaanspraken en dat er geen herverdeling is tussen leeftijdsgroepen.
  3. Een transparante pensioenopbouw: het kabinet wil ervoor zorgen dat de pensioendeelnemer de opbouw eenvoudig kan controleren. Daarnaast moeten de risico’s inzichtelijk zijn.
  4. Een betere aansluiting van de pensioenregeling op een pensioendeelnemer: het kabinet wil maatwerk mogelijk maken. Keuzemogelijkheden zijn een manier om het pensioen beter af te stemmen op de persoonlijke situatie.

Hoe het nieuwe pensioenstelsel er precies uit zal komen te zien, zal blijken uit het werkprogramma dat het kabinet in het najaar naar de Tweede Kamer stuurt.