Ingrijpende wijzigingen in het pensioenstelsel

12 juli 2016 | Door redactie

Het pensioenstelsel moet eerlijker en beter passen bij deze tijd, waarin werknemers vaker van baan wisselen en er meer flexibele arbeidsrelaties zijn. Dat geeft het kabinet aan in de Perspectiefnota ‘Toekomst Pensioenstelsel’. De hervormingen zouden per 2020 in kunnen gaan.

Eén van de problemen van het huidige pensioenstelsel is volgens het kabinet de oneerlijke herverdeling van pensioen tussen jongeren en ouderen. Jongeren krijgen te weinig pensioen toegekend voor de premie die zij betalen en ouderen te veel. Dit verschil in betaalde premie en de waarde van de verkregen pensioenrechten is met name groot als werknemers regelmatig van baan wisselen of bijvoorbeeld de overstap maken van werknemer naar zelfstandige. Om dit te veranderen, moet de zogenoemde doorsneesystematiek afgeschaft worden en komt hier een degressieve pensioenopbouw voor in de plaats. Hierbij neemt de pensioenopbouw af naarmate de werknemer ouder wordt.

Wettelijke pensioenverplichting voor alle werkenden

Daarnaast vindt het kabinet het belangrijk dat alle werkenden een toereikend pensioen (tool) opbouwen. Op dit moment hebben flexwerkers, werknemers die geen aanvullend pensioen opbouwen via hun werkgever en zelfstandigen vaak een achterstand in pensioenopbouw. Het kabinet stelt verschillende mogelijkheden voor om dit te veranderen, zoals een wettelijke pensioenverplichting voor alle werkenden of één pensioenregeling invoeren voor alle flexwerkers.

Volgende kabinet kan de plannen verder uitwerken

In de Perspectiefnota geeft het kabinet verschillende mogelijkheden om het pensioenstelsel vanaf 2020 ingrijpend te hervormen. De uiteindelijke invulling en invoering van deze plannen, laat het echter over aan het volgende kabinet. De informatie in de Perspectiefnota (pdf) lijkt dan ook onder meer bedoeld om politieke partijen in te lichten over mogelijke maatregelen die zij kunnen gebruiken in hun verkiezingsprogramma’s.