Internetconsultatie voor Verzamelwet Pensioenen 2019

2 mei 2018 | Door redactie

Op internetconsultatie.nl is de Verzamelwet Pensioenen 2019 gepubliceerd. Deze wet moet onder meer de regels voor de afkoop van kleine pensioenen wijzigen. Tot en met 24 mei 2018 kunnen belanghebbenden hun mening over het wetsvoorstel geven.

De Verzamelwet Pensioenen 2019 (pdf) moet – als de wet na de internetconsultatie ongewijzigd door de Eerste en Tweede Kamer komt – wijzigingen doorvoeren in de regels over pensioenen met betrekking tot de volgende zes onderwerpen:

  • waardeoverdracht;
  • gegevenslevering DNB; 
  • overbruggingspensioen;
  • medezeggenschap kleine ondernemingen;
  • premiebetaling op basis van feitelijk verloonde bedragen per maand;
  • aanwijzingsbevoegdheid toezichthouder.

Voor werkgevers is vooral van belang dat de premiebetaling gebaseerd wordt op de feitelijk verloonde bedragen per maand. Dat is nu niet altijd het geval, waardoor werkgevers straks duurder of juist goedkoper uit kunnen zijn.

Na twee jaar afkoop van klein pensioen

Voor werknemers is vooral van belang dat pensioenfondsen het recht krijgen om twee jaar na afloop van de deelname aan dat pensioenfonds een klein pensioen af te kopen. Die termijn geldt voor alle deelnames die zijn geëindigd voor 1 januari 2018. Ze kunnen dat alleen voorkomen door de waarde van hun pensioen over te hevelen naar een andere pensioenuitvoerder: waardeoverdracht. Voor kleine pensioenpotjes van na 1 januari 2018 is geen toestemming voor de waardeoverdracht meer nodig.