Kamer akkoord met Wet pensioencommunicatie

18 maart 2015 | Door redactie

Het wetsvoorstel Pensioencommunicatie is onlangs goedgekeurd door de Tweede Kamer. Hierdoor krijgen pensioenuitvoerders de verplichting om duidelijker te communiceren naar de pensioendeelnemers toe. Ook de werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer wordt geïnformeerd over zijn pensioenaanspraken.

Pensioen is voor veel mensen geen eenvoudig onderwerp. Om de informatievoorziening over pensioen te verbeteren, stelde staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel Pensioencommunicatie op. Hierover heeft u al kunnen lezen in het bericht ‘Zorgen uiten in de Nationale Pensioendialoog’. Deze wet beoogt de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling te wijzigen. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren, is afhankelijk van de Eerste Kamer die eind deze maand een voorbereidend onderzoek begint naar het wetsvoorstel.

Informatie van pensioenuitvoerder via mijnpensioenoverzicht.nl

Door de wet moet de pensioendeelnemer straks beter weten hoeveel pensioen hij kan verwachten en of dit pensioen voor hem voldoende is. Daarnaast moet hij een inschatting kunnen maken van de risico’s van de pensioenvoorziening en weten welke keuzemogelijkheden hij heeft. Pensioenuitvoerders worden verplicht om al deze informatie planmatiger te verschaffen. Dit zal onder andere gebeuren via mijnpensioenoverzicht.nl. Via dit pensioenregister geven pensioenuitvoerders aan pensioendeelnemers een totaaloverzicht van hun opgebouwde pensioenrechten, de koopkrachteffecten bij het pensioen en de pensioenrisico’s.

Werkgever geeft informatie over kenmerken pensioenregeling

Het wetsvoorstel gaat ook kort in op de rol van de werkgever. Als de werkgever een pensioenovereenkomst sluit met een werknemer en hij pensioenaanspraken krijgt, moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer binnen drie maanden na het verkrijgen van zijn aanspraken wordt geïnformeerd over de kenmerken van de pensioenregeling. Straks is de pensioenuitvoerder ook verplicht om informatie te geven over de persoonlijke omstandigheden van een werknemer die om een actie van hem kunnen vragen (zoals bij scheiding, baanwisseling, samenwonen en arbeidsongeschiktheid) en moet de werknemer hierbij een verwijzing krijgen naar de website van de pensioenuitvoerder en het pensioenregister. Zorg dat er over deze (digitale) communicatie duidelijke afspraken met de pensioenuitvoerder.