Kamer neemt Wet pensioencommunicatie aan

11 maart 2015 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met het wetsvoorstel Pensioencommunicatie. De wet moet de communicatie van pensioenuitvoerders richting hun pensioendeelnemers verbeteren.

Pensioen is voor veel mensen geen eenvoudig onderwerp. Om de informatievoorziening over pensioen te verbeteren, stelde staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel Pensioencommunicatie op. Deze wet beoogt de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling te wijzigen. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren, is afhankelijk van de Eerste Kamer die eind deze maand een voorbereidend onderzoek begint naar het wetsvoorstel.

Pensioenuitvoerder informeert over koopkrachteffecten

Door de wet moet de pensioendeelnemer straks beter weten hoeveel pensioen hij kan verwachten en of dit pensioen voor hem voldoende is. Daarnaast moet hij een inschatting kunnen maken van de risico’s van de pensioenvoorziening en weten welke keuzemogelijkheden hij heeft. Pensioenuitvoerders worden verplicht om al deze informatie planmatiger te verschaffen. Dit zal onder andere gebeuren via mijnpensioenoverzicht.nl. Via dit pensioenregister geven pensioenuitvoerders aan pensioendeelnemers dan een totaaloverzicht van hun opgebouwde pensioenrechten, de koopkrachteffecten bij het pensioen en de pensioenrisico’s.

Werkgever draagt zorg voor informatievoorziening aan werknemer

Het wetsvoorstel gaat ook kort in op de rol van de werkgever. Als u een pensioenovereenkomst sluit met een werknemer en hij pensioenaanspraken krijgt, moet u ervoor zorgen dat de werknemer binnen drie maanden na het verkrijgen van zijn aanspraken geïnformeerd wordt over de kenmerken van de pensioenregeling. Straks is de pensioenuitvoerder ook verplicht om informatie te geven over de persoonlijke omstandigheden van een werknemer die om een actie van hem kunnen vragen (zoals bij scheiding, baanwisseling, samenwonen en arbeidsongeschiktheid) en moet de werknemer hierbij een verwijzing krijgen naar de website van de pensioenuitvoerder en het pensioenregister. Maak over deze (digitale) communicatie duidelijke afspraken met de pensioenuitvoerder.