Kamer stemt in met pensioenversobering

7 maart 2014 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met de aanvulling op het wetsvoorstel voor de versobering van het Witteveenkader. Nu is de Eerste Kamer weer aan zet. Als die ook akkoord gaat, wordt het wetsvoorstel per 1 januari 2015 van kracht.

In het bericht ‘Novelle pensioenversobering bij Tweede Kamer’ las u over de aanvulling op het wetsvoorstel voor de versobering van het Witteveenkader dat door de Eerste Kamer was geparkeerd. Op 7 maart heeft de Tweede Kamer met de aanvulling ingestemd, zodat de bal nu weer bij de Eerste Kamer ligt.

Premievrije voortzetting pensioen bij arbeidsongeschiktheid

De novelle is door de Tweede Kamer aangenomen zonder verdere aanpassingen. Wel heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën op verzoek van de Tweede Kamer nog wat zaken opgehelderd. Eén van de nieuwe maatregelen in de versoberde wet is bijvoorbeeld dat werknemers pensioen kunnen opbouwen over een salaris van maximaal € 100.000. Over het meerdere kunnen ze straks vrijwillig een lijfrente sluiten, waarmee ze vanuit hun nettoloon extra kunnen sparen voor hun oude dag. In de Tweede Kamer rees de vraag of deze aftopping van de pensioenopbouw straks ook gaat gelden voor werknemers die volledig arbeidsongeschikt worden. In dat geval loopt de pensioenopbouw in de meeste pensioenregelingen door zonder dat er nog premie verschuldigd is.

Recht op premievrije pensioenvoortzetting kan definitief zijn

De staatssecretaris heeft hierop aangegeven dat de aftopping van het Witteveenkader in principe voor alle vormen van pensioenopbouw geldt. De enige uitzondering wordt gemaakt voor de situatie waarin het recht op premievrije voortzetting van het pensioen al definitief is. Daarvan is sprake als een werknemer al volledig arbeidsongeschikt is en daardoor al premievrij pensioen opbouwt. In dat geval kunnen de verzekeringsvoorwaarden niet meer worden aangepast zonder instemming van alle betrokken partijen.