Kans op pensioenkortingen in 2017 neemt toe

10 juni 2016 | Door redactie

Het ziet er steeds meer naar uit dat pensioenfondsen in 2017 moeten korten op de pensioenaanspraken en -uitkeringen. De gemiddelde dekkingsgraad is namelijk al geruime tijd ver onder de maat.

De beleidsdekkingsgraad is in mei gedaald van 102% naar 101%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt. Deze beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden en bepaalt of pensioenuitvoerders pensioenaanspraken en -uitkeringen moeten korten of mogen verhogen.
De dekkingsgraden blijven al voor een langere periode onder het gewenste minimum van 104,3%. Momenteel ligt de gemiddelde dekkingsgraad op 97%, dus de beleidsdekkingsgraad zal nog verder dalen. Dit heeft als gevolg dat pensioenuitvoerders volgend jaar genoodzaakt kunnen zijn om de pensioenen van hun deelnemers te verlagen.

Verlaging van pensioenaanspraken werknemers

De dekkingsgraad (tool) geeft de verhouding weer tussen het vermogen van een pensioenfonds en de waarde van de pensioenen van de deelnemers bij dat fonds. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft de pensioenuitvoerder precies genoeg vermogen om aan zijn verplichtingen te voldoen. De uitvoerder kan echter met een graad van 100% geen tegenslagen opvangen. Daarom is bepaald dat zijn dekkingsgraad een stuk hoger moet liggen. Is dit voor een langere periode niet het geval, dan is de pensioenuitvoerder verplicht om maatregelen te nemen.
Werkgevers doen er goed aan de dekkingsgraad van hun pensioenuitvoerder in de gaten te houden en werknemers tijdig te informeren over eventuele veranderingen in hun pensioen (tools)