Korten op pensioen wegens lage dekkingsgraad

21 oktober 2011 | Door redactie

De gevolgen van de eurocrisis gaan de pensioengerechtigden het eerst raken. De pensioenfondsen staan er namelijk niet goed voor, waardoor ze mogelijk moeten korten op de pensioenen van ruim een miljoen Nederlanders. Deze ‘korting’ kan oplopen tot 15% van de pensioenuitkering. Dit zou de eerste keer in de geschiedenis zijn dat er op zo’n grote schaal een korting op de pensioenen dreigt.

De dekkingsgraden van meer dan 100 pensioenfondsen zijn de afgelopen paar maanden gezakt tot onder de grens van 105%. Voor het eind van het jaar moeten de dekkingsgraden behoorlijk zijn hersteld van de huidige lage niveaus. Gebeurt dat niet, dan begint in april 2013 het korten op zowel de pensioenuitkeringen als op de rechten van de pensioenopbouw. Dat de pensioenen volgend jaar niet meegroeien met de salarisontwikkeling staat eigenlijk al vast en wellicht moeten de fondsen dus aanvullende maatregelen nemen.

Dekkingsgraad pensioenfondsen

Met de minimale dekkingsgraad van 105% kunnen de pensioenfondsen aan de betalingsverplichtingen voldoen. Onder die dekkingsgraad hebben pensioenfondsen te weinig vermogen om te beleggen, waardoor het rendement daalt. Het ABP, één van de grootste fondsen, zakte van een dekkingsgraad van 112% terug naar 90%. De stand van de dekkingsgraden aan het einde van het jaar bepaalt of er daadwerkelijk maatregelen worden getroffen. De werknemers die al bijna met pensioen gaan, kunnen nu eigenlijk niets meer doen om hun pensioen aan te vullen. Maar de andere werknemers kunnen nog op betere tijden wachten.