Landelijke actiedag vakbonden voor beter pensioenakkoord

De vakbonden FNV, CNV en VCP voeren de komende weken acties voor een beter pensioenakkoord met kabinet en werkgevers. De acties vormen de aanloop naar een landelijke actiedag op 18 maart. Vorig jaar november liepen de onderhandelingen over een pensioenakkoord vast.

4 februari 2019 | Door redactie

De vakbonden FNV, CNV en VCP willen dat het kabinet geld uittrekt voor drie eisen voor een beter pensioenakkoord:

  • bevriezen AOW-leeftijd;
  • indexatie pensioenen;
  • pensioenregeling voor zzp’ers en flexwerkers.

Nadat de onderhandelingen over het pensioenakkoord vastliepen, hebben de vakbonden het kabinet in december vorig jaar een brief gestuurd met hun eisen. Het kabinet heeft hier nog niet op gereageerd. Wel kondigde het kabinet onlangs aan dat het wijzigingen in het pensioenstelsel aan gaat brengen. De coalitiepartijen maakten hierover al afspraken in het regeerakkoord. Het kabinet heeft de vakbonden uitgenodigd om mee te praten over deze wijzigingen. De vakbonden willen echter dat het kabinet eerst ingaat op hun eisen.

Vakbonden kondigen honderden bijeenkomsten aan

Om hun eisen voor een goed pensioen kracht bij te zetten, hebben FNV, CNV en VCP de komende tijd honderden bijeenkomsten aangekondigd, in bedrijven en vakbondshuizen door het hele land. Zo hebben de politiebonden aangekondigd om op 11 februari 2019 de toegang tot verschillende gebouwen in Den Haag te blokkeren, waaronder gebouwen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het gebouw van werkgeversorganisatie VNO/NCW. De landelijke actiedag op 18 maart 2019 moet een combinatie worden van acties in verschillende sectoren en bedrijven.

Ondernemingsraad kan bijeenkomst voor achterban organiseren

Een ondernemingsraad (OR) kan een informatiebijeenkomst verzorgen om aan de achterban uit te leggen waarom de bonden actie voeren. Het is verstandig om deze bijeenkomst in overleg met de bestuurder voor te bereiden. Zo kan de OR samen met de bestuurder nagaan onder welke voorwaarden werknemers kunnen deelnemen aan de acties van de vakbonden. Een cao kan hier bijvoorbeeld regelingen voor bieden. Is dit niet het geval of is er geen cao van toepassing, dan kan de OR met de bestuurder bespreken of hij werknemers een vrije dag laat opnemen voor het bijwonen van de vakbondsacties of niet.