Langzaam hogere dekkingsgraad pensioenfondsen

3 mei 2017 | Door redactie

De dekkingsgraden van de grote pensioenfondsen zijn in het eerste kwartaal van 2017 verder verbeterd. Toch is indexatie nog toekomstmuziek, kortingen zijn voor 2018 zelfs niet uitgesloten.

De dekkingsgraad (tool) van de pensioenfondsen stijgt. Dit percentage is een indicator van de vermogenspositie van een pensioenfonds. Is de dekkingsgraad te laag, dan zijn pensioenfondsen niet in staat om te voldoen aan hun huidige en toekomstige financiële verplichtingen. De stijging van de dekkingsgraad wil nog niet zeggen dat de fondsen de pensioenuitkeringen kunnen verhogen. Voor sommige fondsen – zoals ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PFZW – bestaat de kans zelfs nog dat zij in 2018 of latere jaren zullen moeten korten (tool) op de uitkeringen van hun deelnemers.

Hogere rente leidt tot hogere dekkingsgraad

De dekkingsgraad stijgt door een lichte stijging van de rente: hoe hoger de rente, hoe minder geld pensioenfondsen in kas hoeven te houden om te kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen. De dekkingsgraad stijgt daardoor vrijwel automatisch. Daarnaast haalden veel pensioenfondsen goede rendementen op aandelen- en vastgoedportefeuilles.

Nieuwe wetten duren nog even

Hoewel er al jaren veel te doen is over pensioen, laten nieuwe pensioenwetten nog even op zich wachten. Zo lang er geen nieuw kabinet gevormd is, gebeurt er qua regelgeving niets op het gebied van pensioen via de werkgever.