Maatregelen voor stabiele pensioenfondsen

27 september 2012 | Door redactie

Het kabinet heeft een pakket maatregelen naar de Tweede Kamer gestuurd om te voorkomen dat de pensioenen fors omlaag moeten. De plannen moeten ervoor zorgen dat de belabberde financiële positie van veel pensioenfondsen snel verbetert.

In het zogenoemde Septemberpakket pensioenen dat onlangs aan de Tweede Kamer werd aangeboden, beschrijft staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de maatregelen die het kabinet wil nemen om de pensioenmarkt te stabiliseren. Deze moeten voorkomen dat de pensioenpremies volgend jaar onnodig veel moeten stijgen en er extra moet worden gekort op de pensioenuitkeringen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de pensioenfondsen wel weer op korte termijn voldoende vermogen hebben om te voldoen aan de minimale dekkingsgraad van 105% van de pensioenverplichtingen.

Per jaar maximaal 7% korting op pensioen

Het pakket bestaat onder meer uit de volgende maatregelen:

  • Pensioenfondsen gaan voor pensioenen met een looptijd van meer dan 20 jaar een aangepaste marktrente hanteren. Hierdoor is de rente minder gevoelig voor schommelingen. Pensioenverzekeraars hanteren al sinds 30 juni 2012 zo’n rentecurve.
  • Pensioenfondsen die niet voldoen aan de minimale dekkingsgraad krijgen een jaar extra de tijd om hieraan te voldoen. Ze moeten dan wel aantonen dat ze 2013 gebruiken om hun financiële opzet te verbeteren. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in 2011 en 2012 ook al extra tijd gegeven aan fondsen die de dekkingsgraad op peil moesten brengen. Fondsen die daar toen al gebruik van hebben gemaakt, komen nu niet meer in aanmerking voor deze adempauze. Ook voor pensioenfondsen die in 2013 op de pensioenen moeten korten, geldt de extra tijd niet. Zij kunnen DNB wel om een maatwerkoplossing verzoeken.
  • Als korting op de (verwachte) pensioenuitkeringen nodig is om eind 2013 aan de minimale dekkingsgraad te voldoen, mag het fonds de korting in april 2013 beperken tot 7% en de rest in april 2014 en zo nodig in april 2015 korten. Ook in 2014 geldt een maximumkorting van 7%.

Voorschot op vernieuwingen per 2014

Per 2014 wordt de Pensioenwet vernieuwd en komt er waarschijnlijk ook een nieuw financieel toetsingskader. Hier nemen deze pensioenmaatregelen nu vast een voorschot op.