Meedenken over de toekomst van pensioenen

29 juli 2013 | Door redactie

De regering is van plan om de pensioenregelingen via de werkgever te moderniseren. Het nieuwe pensioencontract moet beter kunnen inspelen op veranderingen op de financiële markten en wijzigingen in de levensverwachting. U kunt tot 6 september uw mening geven over deze plannen.

Nu werknemers steeds ouder worden en er door de economische crisis grote veranderingen op de financiële markten zijn, blijkt dat de huidige pensioenregelingen daar niet echt goed mee kunnen omgaan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom een conceptregeling gemaakt voor aanpassing van het financieel toetsingskader.

Nieuw: reëel pensioencontract

Dit moet het voor pensioenfondsen mogelijk maken om een zogenoemd reëel pensioencontract te sluiten, waarin schokken op de financiële markten en wijzigingen in de levensverwachting geleidelijk in de pensioenaanspraken doorwerken. De herziening van het financieel toetsingskader is zo vormgegeven dat het zowel bij de huidige nominale pensioencontracten als bij het nieuwe reële pensioencontract past.
Een gevolg van het nieuwe toetsingskader is dat de pensioenpremies stijgen. Dat is nodig om het pensioenstelsel financieel houdbaar te maken. Aan de andere kant zouden – volgens berekeningen van De Nederlandsche Bank – de premies door de huidige rentestand omlaag kunnen. De komende periode wil het kabinet gebruiken om een beter beeld te krijgen van de premie-effecten van de plannen.

Tot 6 september uw visie geven

Via de internetconsultatie ‘Wet invoering reële ambitieovereenkomst’ kunt u tot 6 september aanstaande uw visie geven op het voorontwerp van de wet (pdf) en de aanvullende informatie (pdf) die staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hierover aan de Tweede Kamer heeft gegeven. Vóór de kerstvakantie moet het complete wetsvoorstel bij de Tweede Kamer liggen, zodat de wet per 1 januari 2015 van kracht kan worden.