Meepraten over wetswijziging WOR in internetconsultatie

2 mei 2018 | Door redactie

Er is een internetconsultatie geopend over de Verzamelwet pensioenen 2019. De Verzamelwet wijzigt onder andere de Wet op de ondernemingsraden (WOR), waardoor personeelsvergadering (PV) en personeelsvertegenwoordiging (PVT) mee kunnen praten over pensioenen.

Via de internetconsultatie kan iedereen tot 24 mei 2018 zijn mening geven over de Verzamelwet Pensioenen 2019. De Verzamelwet bevat onder andere een wijziging van de WOR, waardoor ook werknemers in kleine organisaties via de PV en PVT mee kunnen praten over hun pensioen. De OR heeft al inspraak in pensioenen. Sinds 1 oktober 2016 heeft de raad zelfs volledig instemmingsrecht op de pensioenregeling, onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst en de keuze voor de (nieuwe) pensioenuitvoerder.

PVT kan door wetswijziging overleggen over pensioen

Volgens de WOR mag de bestuurder de PVT zowel schriftelijk als mondeling informatie verstrekken. Na de wetswijziging mag de bestuurder informatie over pensioen alleen nog mondeling verstrekken als hij de informatie zelf niet digitaal of op papier heeft. Als hij over een schriftelijke versie beschikt, moet hij deze delen met de PVT. Bovendien mag de PVT overleggen met de bestuurder over pensioen. De bestuurder mag dit overleg niet weigeren.

Bestuurder moet PV informeren over wijzigingen pensioen

Ook voor organisaties met een personeelsvergadering verandert er door de wetswijziging het één en ander. De bestuurder moet werknemers die daarom vragen informatie geven over pensioen. Bovendien moet de bestuurder alle werknemers zo snel mogelijk informeren als hij zich voorneemt om een pensioenuitvoeringsovereenkomst of pensioenuitvoeringsreglement in te stellen, te wijzigen of in te trekken. Hij mag de werknemers alleen mondeling informeren als hij de informatie niet op schrift heeft.