Meer inzicht in beleggingsrisico’s pensioen

8 juni 2016 | Door redactie

Werknemers die binnen de Wet verbeterde premieregeling kiezen voor een variabele pensioenuitkering, ontvangen extra informatie over de beleggingsrisico’s waarmee zij te maken krijgen. Dit heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een Kamerbrief aan de Eerste Kamer laten weten.

In haar Kamerbrief heeft de staatssecretaris aangegeven dat de werknemer die kiest voor een variabel pensioen, informatie krijgt over de beleggingsrisico’s die hij neemt én de invloed van deze risico’s op de pensioenuitkering. De informatie zal verstrekt worden aan de hand van een nog te ontwikkelen uniforme rekenmethodiek (URM) en zal bestaan uit drie onderdelen: het verwachte pensioenbedrag, een pessimistisch pensioenbedrag en een optimistisch pensioenbedrag. De Eerste Kamer stemt op 14 juni over het wetsvoorstel verbeterde premieregeling

De regels zullen waarschijnlijk per 1 augustus in werking treden

Een pensioenuitvoerder (tool) moet een werknemer niet alleen inzicht geven in de risico’s op de pensioendatum. Hij moet ook inzicht geven in de situatie die tien jaar na de pensioengerechtigde leeftijd ontstaat. Dit is belangrijk omdat het risico op afwijkingen van de verwachte pensioenuitkering toeneemt als de beleggingshorizon langer wordt. De nieuwe regels zullen waarschijnlijk per 1 augustus 2016 in werking treden, maar de URM waarmee de benodigde bedragen wordt berekend is pas in 2017 gereed. Tot die tijd geldt er een tijdelijke regeling. Volgens deze regeling moet een pensioenuitvoerder de werknemer aan de hand van drie rendementen informatie geven over de risico’s van zijn variabele pensioenuitkering. De te hanteren rendementen stelt De Nederlandsche Bank ieder kwartaal beschikbaar. Deze cijfers zijn afkomstig uit de uniforme scenarioset die pensioenfondsen op dit moment al toepassen voor risicoberekeningen. Abonnees van FA Rendement kunnen in het julinummer meer lezen over het wetsvoorstel Verbeterde premieregeling.