Minder bijbetalen bij pensioenoverdracht

17 juni 2011 | Door redactie

Het recht van een werknemer om zijn opgebouwde pensioen mee te nemen naar een nieuwe werkgever, mag uw bv niet in de financiële problemen brengen. Minister Kamp van Sociale Zaken wil daarom kijken of hij het recht op waardeoverdracht van pensioen kan beperken.

Werknemers die van werkgever veranderen mogen hun opgebouwde pensioen meenemen naar de pensioenuitvoerder van hun nieuwe werkgever. Bij de huidige lage marktrente is de over te dragen waarde vaak hoger dan wat de oude werkgever al heeft ingelegd in de pensioenpot. De oude werkgever zal dit tekort dan moeten aanvullen. Dit kan behoorlijk in de papieren lopen. 

Niet meewerken bij pensioenoverdracht

U kunt met de huidige regels soms onder bijbetaling bij pensioenoverdracht uitkomen. Als uw financiële situatie het niet toelaat, hoeft u niet mee te werken aan de waardeoverdracht. Daarnaast kunt u uw werknemers vragen geen verzoek tot waardeoverdracht in te dienen of een al ingediend verzoek in te trekken. Ook kunt u zich mogelijk bij uw pensioenverzekeraar verzekeren tegen een bijbetalingsriscio. Maar deze mogelijkheden worden in de praktijk niet veel gebruikt. Ze zijn bovendien niet altijd een optie. Een werknemer die met ruzie vertrekt, zal niet snel willen afzien van waardeoverdracht. 

Twee mogelijke oplossingen

Minister Kamp wil de problemen rondom de bijbetaling structureel oplossen. In de tussentijd stelt hij als tijdelijke oplossing voor de bijbetaling af te schaffen als de werkgever daardoor in financiële problemen komt of zal komen, of om u alleen tot een bepaalde grens bij te laten betalen. Als het bedrag boven die grens komt, is een pensioenuitvoerder niet verplicht is om mee te werken aan een verzoek om waardeoverdracht. De minister gaat in overleg met alle betrokken partijen om zo snel mogelijk tot een (tijdelijke) oplossing te komen.

In BV Rendement 2011-03 kunt u meer lezen over waardeoverdracht van pensioen.