Minder partnerpensioen voor nabestaanden

8 oktober 2014 | Door redactie

Als een werknemer na 1 januari 2015 overlijdt, krijgen zijn nabestaanden mogelijk veel minder partnerpensioen. Pensioenexperts waarschuwen dat het verschil door de versobering van het pensioenstelsel kan oplopen tot € 1.500 per maand. Wetgeving om de gevolgen van de versobering voor nabestaanden op te vangen, is er nog niet.

In het bericht 'Eerste Kamer akkoord met pensioenversobering' kon u al lezen dat de Eerste Kamer akkoord is gegaan met het wetsvoorstel voor versobering van de pensioenregelingen via de werkgever – ook wel Witteveen 3 genoemd. Vanuit de pensioenwereld wordt gewaarschuwd voor de gevolgen die de nieuwe regelgeving heeft op het nabestaandenpensioen.

Verschil loopt op tot € 1.500 per maand

De pensioenversobering levert voor ouderdomspensioen in de meeste gevallen niet direct een probleem op. Het opgebouwde pensioen tot 2015 blijft immers onaangetast en werknemers kunnen eventueel netto bijsparen tot zij met pensioen gaan. Als een werknemer komt te overlijden, komen nabestaanden wel meteen in een vervelende situatie terecht. Als een werknemer die € 150.000 per jaar verdient, overlijdt als hij 40 jaar oud is, krijgt zijn partner door de pensioenversobering ongeveer € 1.500 per maand minder aan partnerpensioen.

Wetgeving niet op tijd klaar om probleem op te lossen

Ook werknemers die jonger zijn en veel minder verdienen, ervaren de gevolgen van de versobering. Voor jonge werknemers die nog lang pensioen zouden opbouwen, daalt het te bereiken ouderdomspensioen na 1 januari 2015 flink. En als deze werknemers overlijden, krijgen hun nabestaanden ook veel minder nabestaandenpensioen.
Wetgeving om de gevolgen van Witteveen 3 voor nabestaanden op te vangen, is niet op tijd klaar. De pensioenwereld pleit er dan ook voor om de versobering voor het nabestaandenpensioen uit te stellen.