Mini-pensioenaanspraken pas per 2019 geschrapt

15 november 2017 | Door redactie

Pensioenaanspraken met een waarde van minder dan € 2 bruto per jaar of € 0,17 per maand komen per 1 januari 2019 te vervallen. Dit geeft de betrokken werknemers nog ruim een jaar om het pensioenspaarpotje af te kopen of te laten samenvoegen met een andere pensioenaanspraak.

Kortgeleden werd bekendgemaakt dat de ingangsdatum van de Wet waardeoverdracht klein pensioen zou worden uitgesteld naar 2019. Voor één onderdeel van de wet – het vervallen van zogenoemde mini-pensioenaanspraken -  was de nieuwe ingangsdatum nog niet bekend. Inmiddels is duidelijk dat die maatregel ook per 1 januari 2019 van kracht wordt.

Eerst uitstel gepland tot april of juli 2018

Eigenlijk was het de bedoeling om pensioenaanspraken die leiden tot een uitkering van € 2 bruto per jaar of € 0,17 per maand met ingang van 1 april 2018 of 1 juli 2018 te schrappen, maar minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) toegezegd ook deze maatregel uit te stellen tot 1 januari 2019.

Waarschuwing vóór verval mini-pensioen

Dit geeft pensioenuitvoerders de tijd om de werknemers met een mini-pensioen nog één keer te wijzen op hun mogelijkheden voor individuele waardeoverdracht of afkoop. Daar stoppen de pensioenuitvoerders nu ook al heel wat energie in, maar vaak krijgen ze nul op het rekest. Het plan is dat deelnemers met een mini-pensioen in 2018 via een campagne van de rijksoverheid of een brief van hun pensioenuitvoerder (tool) geattendeerd worden op hun opties. Minister Koolmees gaat hierover afspraken maken met de pensioensector.
Daarnaast kunnen pensioenuitvoerders er in de toekomst voor kiezen om ook voor bestaande mini-pensioentjes één poging te doen tot automatische waardeoverdracht, voordat ze de aanspraak definitief laten vervallen.