Minimumwaarderingsregel bij afkoop geschrapt

15 september 2015 | Door redactie

Bij het afkopen van een lijfrente in de inkomstenbelasting hoeft u de minimumwaarderingsregel niet meer te toe te passen. Strikte toepassing van deze regel leidde namelijk tot ongewenste gevolgen.

Bij de afkoop van een lijfrente moet u in principe belasting betalen in box 1 van de inkomstenbelasting over de waarde van de aanspraak. Koopt u een lijfrente al in de opbouwfase af, dan moet u de waarde van de aanspraak echter minimaal stellen op het totaal van de eerder betaalde premies en andere bedragen. Dit is de minimumwaarderingsregel. Deze regel kan echter tot ongewenste gevolgen leiden.

U betaalt meer belasting dan dat u aan uitkering ontvangt

Als door de slechte economische ontwikkelingen de waarde van de lijfrente namelijk veel lager is dan het bedrag van de in aftrek gebrachte premies, kan het zo uitpakken dat u meer belasting betaalt dan dat u aan uitkering ontvangt. Daarom is in het Belastingplan 2016 voorgesteld bij de afkoop in de inkomstenbelasting de minimumwaarderingsregel niet meer toe te passen bij afkoop.

Download de Miljoenennota 2016 en het Belastingplan 2016 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.