Minister zoekt oplossing voor hervorming pensioenregels

7 februari 2019 | Door redactie

Onlangs presenteerde minister Koolmees van SZW de stappen die het kabinet zal zetten om het pensioenstelsel te vernieuwen. Dat plan heeft tot stevige kritiek van de vakbonden en oppositie geleid.

Eind 2018 probeerden het kabinet en de sociale partners in een ultieme poging tot een akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel te komen. Dat lukte niet: de vakbonden stapten uit het overleg omdat het kabinet onvoldoende aan hun eisen tegemoetkwam. Desondanks wil het kabinet nu het proces voor vernieuwing van het pensioenstelsel door laten gaan. De noodzaak daarvan wordt (mede) vanwege dreigende pensioenkortingen breed gedeeld. In de recent gepubliceerde Kamerbrief (pdf) noemt minister Koolmees daarom tien stappen waarmee het kabinet de komende maanden aan de slag gaat. Hierbij is geput uit de eerdere gesprekken over de pensioenhervorming.

Kabinet hoopt nog steeds op pensioenakkoord

De minister geeft aan voor de aangekondigde acties nadrukkelijk het gesprek te zoeken met onder andere de vakbonden, maar de vraag is waar dat op uit zal lopen. De vakbonden hebben furieus gereageerd op het stappenplan van de bewindsman. De landelijke actiedag op 18 maart voor een beter pensioenakkoord gaat vooralsnog door. Ook de (linkse) oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn zeer kritisch. Zij willen dat de minister verbeteringen aanbrengt in het bod dat hij aan de sociale partners deed in 2018. Hij is hier nog niet toe bereid. Wel hoopt hij dat de sociale partners weer om de tafel gaan. Koolmees ontkent dat hij met het kabinet eenzijdig het pensioenstelsel wil aanpassen. Voor de zomer gaat hij in een nieuwe Kamerbrief verder in op de kabinetsplannen.

Onderzoek naar compensatie pensioendeelnemers

Eén van de tien actiepunten is de uitwerking van wetgeving om de zogeheten doorsneesystematiek af te schaffen. Daarvoor moet een systeem met ‘degressieve opbouw’ in de plaats komen, waarbij jongere werknemers niet meer te veel premie betalen. Die overgang kost pensioendeelnemers veel geld. De vakbonden eisen daarvoor een fatsoenlijke compensatie en willen dat niemand erop achteruitgaat. Maar de minister kan hiervoor geen garanties geven. De komende tijd laat hij onderzoek doen naar de mogelijkheden voor compensatie.