Nettopensioen voor alleenstaande werknemer?

24 december 2014 | Door redactie

Werknemers die méér verdienen dan € 100.000, kunnen per 2015 voor pensioenopbouw over het meerdere een nettopensioenregeling sluiten via de werkgever. Voor vrijgezellen is het echter gunstiger om dat zelf te regelen.

Per 1 januari 2015 is het Witteveenkader voor pensioensparen via de werkgever aangescherpt. Dat betekent onder meer dat werknemers nog maar pensioen mogen opbouwen over maximaal € 100.000 per jaar. Wie meer verdient, kan over het meerdere per 2015 zelf een nettolijfrente afsluiten. Er is echter ook een mogelijkheid om een nettopensioenregeling via de werkgever te starten.

Inleg in nettopensioenregeling is belast

De werknemer kan dan voor het deel van zijn loon dat de € 100.000 overschrijdt, hetzelfde maximumpercentage sparen als voor de rest van zijn loon. Dat is 1,875% van het loon bij een middelloonregeling en 1,657% bij een eindloonregeling. De werkgever houdt dit bedrag op zijn nettoloon in.
Als de werkgever bijdraagt aan nettopensioen of -lijfrente moet hij deze bijdrage belasten en dezelfde vergoeding geven aan werknemers in vergelijkbare omstandigheden die niet aan deze regeling deelnemen.

Pensioenuitvoerder krijgt pensioengelden vrijgezel

De nettopensioenregeling heeft één groot nadeel ten opzichte van de nettolijfrente die de werknemer zelf regelt. Als de werknemer vóór zijn pensioendatum komt te overlijden, gaat de opbrengst naar de achterblijvende partner. Heeft de werknemer geen partner, dan gaan de pensioengelden van de nettopensioenregeling echter naar de pensioenuitvoerder. Bij een nettolijfrente die de werknemer zelf regelt, gaat de uitkering dan naar een andere nabestaande.