Nieuw pensioenstelsel gericht op vier doelen

Uit de onlangs gepubliceerde Miljoenennota blijkt hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit komt te zien. Het nieuwe stelsel is gebaseerd op vier doelen en zal naar verwachting beter aansluiten bij zowel economische als arbeidsmarkt gerelateerde ontwikkelingen.

16 september 2015 | Door redactie

In het nieuwsartikel ‘Hoofdlijnen nieuw pensioenstelsel bekend’ kon u lezen dat het kabinet in juli een Kamerbrief (pdf) heeft gepubliceerd, waarin de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel staan. In de Miljoenennota 2016 (pdf) zijn deze plannen opnieuw bevestigd. Het nieuwe pensioenstelsel heeft vier doelstellingen:

  1. Alle werkenden moeten voldoende pensioen kunnen opbouwen. Dit geldt zowel voor werknemers die bij een werkgever in dienst zijn als voor flexwerkers en zelfstandigen.
  2. Er komt een actuarieel correctere systematiek van pensioenopbouw ter vervanging van de zogenoemde doorsneesystematiek. Het nieuwe systeem moet ervoor zorgen dat de premie in verhouding staat tot de pensioenaanspraken en dat er geen herverdeling is tussen leeftijdsgroepen.
  3. Er moeten moderne pensioenovereenkomsten komen die de sterke punten van bestaande uitkering- en premieovereenkomsten combineren.
  4. Er moeten meer keuzemogelijkheden komen, zodat de pensioenregeling beter aansluit bij de wensen van de deelnemer. Denk aan het afstemmen van de pensioeninleg of de pensioenuitkering op de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld voor aanschaf of aflossing van een eigen woning).

Een concrete uitwerking volgt dit najaar

Hoe het nieuwe pensioenstelsel er precies uit zal komen te zien, zal blijken uit het werkprogramma dat het kabinet in het najaar naar de Tweede Kamer stuurt. 
Download de Miljoenennota 2016 en het Belastingplan 2016 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.