Nieuw pensioenstelsel in de maak

15 september 2015 | Door redactie

Er moet een nieuw pensioenstelsel komen dat beter aansluit bij economische en arbeidsmarktgerelateerde ontwikkelingen. Dit stelsel moet ervoor zorgen dat alle werkenden een toereikend pensioen opbouwen en dat pensioendeelnemers meer inzicht hebben in hun pensioenopbouw.

In juli publiceerde het kabinet al een Kamerbrief (pdf) waarin de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel werden gepresenteerd. In de Miljoenennota 2016 (pdf) zijn deze plannen opnieuw bevestigd. Het nieuwe pensioenstelsel heeft vier doelstellingen:

  1. Alle werkenden moeten voldoende pensioen kunnen opbouwen. Dit geldt zowel voor werknemers die bij een werkgever in dienst zijn als voor flexwerkers en zelfstandigen.
  2. Er komt een actuarieel correctere systematiek van pensioenopbouw ter vervanging van de zogenoemde doorsneesystematiek. Het nieuwe systeem moet ervoor zorgen dat de premie in verhouding staat tot de pensioenaanspraken en dat er geen herverdeling is tussen leeftijdsgroepen.
  3. Er moeten moderne pensioenovereenkomsten komen die de sterke punten van bestaande uitkerings- en premieovereenkomsten combineren.
  4. Er moeten meer keuzemogelijkheden komen, zodat de pensioenregeling beter aansluit bij de wensen van de deelnemer. Denk aan het afstemmen van de pensioeninleg of de pensioenuitkering op de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld voor aanschaf of aflossing van een eigen woning).

Plannen in het najaar verder uitgewerkt

Hoe het nieuwe pensioenstelsel er precies uit zal komen te zien, zal blijken uit het werkprogramma dat het kabinet in het najaar naar de Tweede Kamer stuurt. 
Download de Miljoenennota 2016 en het Belastingplan 2016 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.