Nieuwe plannen pensioenopbouw bekend

De pensioenopbouw wordt beter afgestemd op de persoonlijke situatie van de pensioendeelnemer. Dit is één van de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken in een Kamerbrief heeft uiteengezet. In het najaar komt de Tweede Kamer met vervolgstappen om de nieuwe plannen voor pensioenopbouw te realiseren.

27 juli 2015 | Door redactie

In een recent gepubliceerde Kamerbrief (pdf) heeft staatssecretaris Klijnsma uiteengezet welke vijf varianten het kabinet heeft onderzocht om het pensioenstelsel te verbeteren: optimalisering van de bestaande uitkeringsovereenkomst, persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling, keuzes binnen een algemeen verplichte pensioenopbouw, vrijwillig individueel pensioen en een nationaal pensioen. Dit onderzoek heeft geleid tot vier hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel:

  • Een pensioenopbouw voor iedereen die actief is op de arbeidsmarkt: het kabinet vindt het belangrijk dat alle werkenden een toereikend pensioen opbouwen. Zo wil het kabinet werknemers ondersteunen die op dit moment te weinig pensioen opbouwen, zoals flexwerkers, met bijvoorbeeld een specifiek fonds.
  • Een goede balans tussen premie en pensioenaanspraken: het nieuwe systeem moet ervoor zorgen dat de premie in verhouding staat tot de pensioenaanspraken en dat er geen herverdeling is tussen leeftijdsgroepen.
  • Een transparante pensioenopbouw: het kabinet wil ervoor zorgen dat de pensioendeelnemer de opbouw eenvoudig kan controleren. Daarnaast moeten de risico’s inzichtelijk zijn.
  • Een betere aansluiting van de pensioenregeling op een pensioendeelnemer: het kabinet wil maatwerk mogelijk maken en daarbij keuzemogelijkheden bieden, zodat de deelnemer elementen van zijn pensioen beter kan afstemmen op de persoonlijke situatie. 

Pensioenstelsel moet toekomstbestendiger worden

De financiële crisis heeft aangetoond dat pensioenuitkeringen niet zo vaststaand zijn als in het verleden het geval leek te zijn. Veel mensen verkeren hierdoor in onzekerheid over de waarde van het opgebouwde pensioen. Daarnaast is de arbeidsmarkt de afgelopen tijd veranderd, waardoor er niet altijd meer sprake is van een doelmatige pensioenopbouw. Voor het kabinet was dit reden genoeg om het pensioenstelsel te actualiseren. Hoe het nieuwe pensioenstelsel er precies uit zal komen te zien, zal blijken uit het werkprogramma dat het kabinet in het najaar naar de Tweede Kamer stuurt.