Nieuwe wet dga-pensioen per 1 januari 2016?

14 januari 2015 | Door redactie

Staatssecretaris Wiebes van Financiën streeft er naar om per 1 januari 2016 een nieuwe wet voor uw pensioen in eigen beheer in werking te laten treden. Hij wil voor het meireces een voorstel naar de Tweede Kamer sturen over wat te doen aan de problematiek rondom het pensioen in eigen beheer.

In het bericht ‘Pensioen in eigen beheer op de schop’ las u al dat de voorganger van de huidige staatssecretaris veel problemen zag bij het pensioen in eigen beheer van u als dga. Om deze knelpunten aan te pakken, werkte het ministerie van Financiën aan verschillende oplossingsrichtingen, waaronder een fiscale oudedagsreserve. De staatssecretaris had eerder al laten doorschemeren een voorkeur te hebben voor deze oplossingsrichting.

Veel aandacht voor pensioen

In het bericht ‘Dekking pensioen eigen beheer dga ondermaats’ las u al dat veel dga’s worstelen met het pensioen in eigen beheer. Kampt u ook met onderdekking, dan zijn uw mogelijkheden beperkt.