Nóg grotere gevolgen gevreesd voor pensioenen 2020

Twee miljoen pensioendeelnemers krijgen in 2020 misschien niet alleen te maken met pensioenkortingen, maar ook met veel hogere premies. Daar waarschuwt de Pensioenfederatie voor. De boosdoener is de aanhoudende lage rente.

25 september 2019 | Door redactie

De Pensioenfederatie – de belangenorganisatie van pensioenfondsen – waarschuwde de Tweede Kamer dat de kosten van pensioenen de pan uitrijzen naarmate de rente daalt. Zij vrezen dat de pensioenpremies in 2020 mogelijk stijgen van 10% tot 30% van het loon van de werknemer. Een andere oplossing voor de dure pensioenen is het met één derde verlagen van de opbouwpercentages: van 1,875% naar 1,3% tot 1,5%. In het ergste geval bouwt een pensioendeelnemer dan in 40 jaar geen pensioen op van 75% van zijn loon, maar van slechts 44%.

Grootte verlagingen moeilijk in te schatten

Ondanks het pensioenakkoord zullen fondsen mogelijk in 2020 al de pensioenen van twee miljoen deelnemers moeten verlagen. Deze kortingen kunnen oplopen tot wel 8%. De kans is dus groot dat (ex)werknemers straks minder te besteden hebben. Volgens de belangenorganisatie blijft het hier waarschijnlijk niet bij. Na de verlaging van volgend jaar zijn er meer verlagingen nodig, zelfs al blijft de dekkingsgraad hoog genoeg. Door de lage rentestand zou er verlaging na verlaging doorgevoerd moeten worden.

Beleidsdekkingsraad is bepalend

De rente bepaalt sterk de actuele dekkingsgraad van een pensioenfonds. Deze geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het fonds en het vermogen dat het naar verwachting nodig heeft om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen uitbetalen. In augustus 2019 zijn de dekkingsgraden van de twee grootste pensioenfondsen gedaald tot zelfs onder de 90%.

Vier grote pensioenfondsen (eind augustus)

Dekkingsgraad

ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs

88,6%

PFZW, Pensioenfonds Zorg en Welzijn;

89,8%

PME, Pensioenfonds van de Metalektro

91,5%

PMT, Pensioenfonds Metaal en Techniek

92,6%

Bijlagen bij dit bericht

Dekkingsgraad
Tools | Vergelijkingen
AOW-leeftijd bepalen
Tools | Rekentools