Nogmaals uitstel voor nieuwe pensioenwet

7 oktober 2022 | Door redactie

In antwoorden op Kamervragen schrijft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen dat ze de invoering van de Wet toekomst pensioenen (WTP) uitstelt van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. De deadline van 1 januari 2027 voor de overstap van pensioenfondsen blijft wel staan.

De behandeling van het wetsvoorstel toekomst pensioenen in de Tweede Kamer kost meer tijd dan gedacht. Hoewel minister Schouten de nieuwe regels voor het pensioen via de werkgever zo snel mogelijk in werking wil laten treden, heeft ze de invoering nu wederom uitgesteld. De beoogde ingangsdatum is nu 1 juli 2023 in plaats van 1 januari 2023. Dit betekent dat de pensioenfondsen korter de tijd krijgen om de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel te maken. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen namelijk zoals oorspronkelijk gepland, vier jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2027, de zogenoemde transitieperiode (verdiepingsartikel). Deze deadline blijft ongewijzigd. 

Indexatie pensioenen afhankelijk van invoering WTP

Ook de regeling voor pensioenfondsen met een dekkingsgraad hoger dan 105% in plaats van 110% om de pensioenen te indexeren ter compensatie van de inflatie, wordt niet verlengd en stopt eind 2022. Zodra de nieuwe pensioenwet ingaat, kunnen pensioenfondsen gebruikmaken van het zogenaamde transitiekader in de nieuwe pensioenwet. Ook dat geeft de pensioenfondsen de mogelijkheid om pensioenen sneller en meer te verhogen dan de huidige pensioenwet toelaat. Is de WTP echter nog niet ingevoerd per 1 juli 2023, dan gelden voor het indexatiebesluit over 2024 weer de oude, strikte regels.

Tweede en Eerste Kamer buigen zich nog over WTP

De komende weken buigt de Tweede Kamer zich nog drie keer over de WTP. Daarna moet ook de Eerste Kamer er nog over debatteren. Momenteel is er nog zowel in de Tweede als de Eerste Kamer een grote meerderheid voor het nieuwe pensioenstelsel. Dat kan echter veranderen door de  verkiezingen in 2023. Werkgevers die een nieuwe pensioenregeling willen afsluiten per 1 januari 2023, zullen deze nog moeten baseren op de huidige wetgeving. Wijzigt de regeling op grond van een pensioenovereenkomst, dan heeft de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht (artikel 27, lid 1a WOR). Dus ook de OR moet goed weten wat de nieuwe regels van het nieuwe pensioenstelsel zijn (verdiepingsartikel).