Novelle pensioenversobering bij Tweede Kamer

21 januari 2014 | Door redactie

De belangrijkste afspraken die in december met de Tweede Kamer zijn gemaakt over de versobering van het Witteveenkader, zijn op 20 januari via een novelle ingediend bij de Tweede Kamer. Dit is een aanvulling op het wetsvoorstel dat door de Eerste Kamer is aangehouden.

In het bericht ‘Nieuwe afspraken over toekomst pensioenen’ las u al over de aanvulling op het wetsvoorstel voor versobering van het Witteveenkader. De voorgestelde veranderingen in het maximale opbouw- en premiepercentage zijn inmiddels via een zogenoemde novelle bij de Tweede Kamer ingediend. Deze novelle (pdf) is een aanvulling op het wetsvoorstel dat nog bij de Eerste Kamer ligt. Het is belangrijk dat dit deel van de afspraken snel in de Tweede en Eerste Kamer wordt afgehamerd, zodat de pensioenuitvoerders en werkgevers voldoende tijd hebben om de aanpassingen aan het fiscale kader per 2015 door te voeren.

In middelloonregeling 1,875% pensioensparen

In de novelle is geregeld dat iedereen met een inkomen tot € 100.000 in een middelloonregeling per 2015 1,875% van zijn brutoloon mag sparen voor zijn pensioen. Voor eindloonregelingen wordt dit 1,657%. Voor beschikbarepremieregelingen wordt een vergelijkbare aanpassing doorgevoerd.
Voor het deel van het inkomen boven € 100.000 kunnen werknemers en zelfstandigen vrijwillig bijsparen vanuit hun netto-inkomen. Zij kunnen over dit inkomen via een nettolijfrente een oudedagsvoorziening opbouwen die grofweg overeenkomt met een brutopensioenopbouw van 1,875% van het gemiddelde loon per jaar.

Paal en perk aan indexatie pensioenen

Om ervoor te zorgen dat de beperking van het Witteveenkader ook echt leidt tot een verlaging van de pensioenpremies heeft het kabinet hiervoor in de novelle ook een aantal maatregelen opgenomen. Eén daarvan is de nieuwe verplichting van pensioenfondsen om De Nederlandsche Bank en de deelnemers te informeren over de samenstelling en hoogte van de pensioenpremie.
Binnenkort wordt er ook nog een voorstel uitgewerkt dat paal en perk stelt aan de indexatie van pensioenen. Een pensioenfonds mag dan niet méér indexatie toekennen dan het fonds naar verwachting – op basis van het beschikbare eigen vermogen – in de toekomst jaarlijks kan toekennen.