Onbelast pensioensparen via Witteveenkader

15 juli 2013 | Door redactie

In pensioenregelingen via de werkgever die aan het zogenoemde Witteveenkader voldoen, mag onbelast worden ingelegd. Pas op het moment van uitkering van het pensioen moet de medewerker belasting betalen. Wat houdt dat Witteveenkader precies in?

De regels die sinds 1999 in Nederland gelden voor het fiscaal gunstig sparen voor pensioen via de werkgever worden vaak aangeduid als het Witteveenkader. De voorzitter van de werkgroep die destijds aanbevelingen moest doen voor de nieuwe pensioenwetgeving, was namelijk voormalig minister Witteveen van Financiën.

Pas belasting verschuldigd bij pensioenuitkering

Als de pensioenregeling van uw organisatie voldoet aan het Witteveenkader, geldt voor de pensioenpremie de zogenoemde omkeerregel. Dat betekent dat uw organisatie geen loon- of inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen hoeft in te houden op de inleg in de pensioenspaarpot. Uw medewerkers zijn pas belasting verschuldigd op het moment dat het pensioen wordt uitgekeerd. Dan is het inkomen van de medewerker waarschijnlijk lager, zodat hij ook minder belasting hoeft te betalen.
Het Witteveenkader heeft drie uitgangspunten:

  • Er is een vaste pensioenrichtleeftijd waarmee bij de berekening van het pensioen gerekend wordt.
  • Omdat iedere Nederlander op een zeker moment een AOW-uitkering krijgt, en het pensioen hierop een aanvulling is, bouwen medewerkers over een deel van hun loon geen pensioen op. Deze franchise wordt van het salaris afgetrokken voordat de pensioenpremie berekend wordt.
  • Er is een maximaal opbouwpercentage per jaar, waarbij het exacte percentage afhangt van het type pensioenregeling (eindloon of middelloon).

Invulling van Witteveenkader gemoderniseerd

De precieze invulling van deze drie uitgangspunten is over de jaren heen gewijzigd. Door de veranderingen op de arbeidsmarkt, de toenemende vergrijzing en de hogere levensverwachting moeten de grenzen van het Witteveenkader meeveranderen.