Onjuiste SBI-code kan qua pensioen in de papieren lopen

27 mei 2022 | Door redactie

Elke ondernemer moet zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarbij krijgt de onderneming een code die staat voor een Standaard Bedrijfsindeling (SBI-code) die is opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uw onderneming krijgt één SBI-code voor de hoofdactiviteit en enkele andere SBI-codes voor eventuele nevenactiviteiten. Veranderen de activiteiten, pas dan ook de SBI-code aan, want een onjuiste code kan gevolgen hebben voor het pensioen.

In Nederland valt bijna 80% van de ondernemers onder een verplicht gesteld pensioenfonds. Verplicht, want er is als het ware al voor ze gekozen op verzoek van het georganiseerde bedrijfsleven, die een meerderheid van de in die bedrijfstak werkzame personen vertegenwoordigt. Eén van de instrumenten die gebruikt wordt om te controleren of een onderneming onder een verplicht gesteld pensioenfonds valt, is de SBI-code. Dan moet die SBI-code wel zo goed mogelijk aansluiten op de werkzaamheden en activiteiten van de onderneming.

SBI-code controle-instrument voor verplicht gesteld pensioenfonds

Zolang de SBI-code niet aansluit missen pensioenfondsen een belangrijke tool om te signaleren of de werkzaamheden onder het verplichtstellingsbesluit vallen. Als het pensioenfonds jaren later ontdekt dat de verplichtstelling al jaren van toepassing was, hebben de werknemers met terugwerkende kracht een pensioen bij het pensioenfonds en zal het pensioenfonds de rekening op de ondernemer verhalen, soms over een periode van tientallen jaren. De financiële gevolgen kunnen groot zijn. Een gemiddelde pensioenpremie bedraagt 20% van het salaris per werknemer en op oud-werknemers is hun deel van de pensioenpremie niet te verhalen. Let ook op als de activiteiten van de onderneming veranderen: wijzig dan de SBI-code en vergeet niet te (laten) controleren bestuderen of de aangepaste werkzaamheden een match vormen met één van de verplichtstellingsbesluiten rond het pensioen. In dit verdiepingsartikel leest u er meer over.