Ook Eerste Kamer akkoord met einde afkoop klein pensioen

14 december 2017 | Door redactie

Pensioenuitvoerders hebben vanaf 2019 het recht om kleine pensioenen automatisch over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen is door de Eerste Kamer.

Het wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen is als hamerstuk afgedaan in de Eerste Kamer, waardoor de invoering ervan nu zeker is. Pensioenuitvoerders mogen straks een klein pensioen van een werknemer automatisch overdragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder als die werknemer een overstap maakt. Voor die waardeoverdracht is niet langer de toestemming van de werknemer nodig. Het nieuwe systeem geldt vanaf 1 januari 2019 en is van toepassing op pensioendeelnemingen die eindigen vanaf 1 januari 2018. Bestaande kleine pensioenen mogen pas later automatisch worden overgedragen. De wet zorgt voor het behoud van ouderdomspensioenaanspraken en minder administratieve lasten voor pensioenuitvoerders.

Soms toch afkoop van klein ouderdomspensioen mogelijk

Een amendement in de Tweede Kamer heeft geregeld dat als overdracht van het klein pensioen vijf jaar lang niet mogelijk is, afkoop alsnog is toegestaan. In 2018 bedraagt een klein pensioen maximaal € 474,11. Daarnaast staat in het wetsvoorstel dat slapende mini-pensioenaanspraken per 2019 komen te vervallen. Tot dat moment kunnen deelnemers bij pensioenuitvoerders nog een verzoek doen tot afkoop of waardeoverdracht van hun mini-pensioenaanspraak.