Ook mee- en tegenvallers moeten in het pensioenoverzicht

Medio 2019 moeten pensioenuitvoerders drie bedragen kunnen geven over het te bereiken pensioen: een verwacht scenario, een optimistisch scenario en een pessimistisch scenario. Het gaat hier om het laatste onderdeel van de Wet pensioencommunicatie dat nog in werking moet treden.

6 februari 2018 | Door redactie

Op dit moment kunnen deelnemers van een pensioenregeling via www.mijnpensioenoverzicht.nl één bedrag zien. Dit bedrag is de hoogte van de AOW-uitkering plus het pensioen dat in de pensioenregeling (voorwaardelijk) is toegezegd. De hoogte van het uiteindelijke pensioen is echter ook afhankelijk van de mogelijkheid tot indexatie. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat pensioenfondsen lang niet altijd in de positie zijn om te indexeren. Om een realistischer beeld te geven van het te bereiken pensioen krijgen deelnemers in hun pensioenoverzicht straks niet alleen hun verwachte pensioen te zien, maar ook het bedrag dat zij krijgen als de economische situatie mee- of tegenvalt.

Rekenmethodes begin 2018 gepubliceerd in de Staatscourant

De rekenmethodes die pensioenuitvoerders kunnen gebruiken om de drie bedragen te berekenen, worden opgenomen in een ministeriële regeling. Deze regeling wordt begin 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. De verwachting is dat medio 2019 de drie scenariobedragen in het pensioenoverzicht zijn opgenomen. De drie bedragen moeten dan ook in het jaarlijkse uniforme pensioenoverzicht (UPO) komen te staan.

Wet pensioencommunicatie geeft meer inzicht

De Wet pensioencommunicatie is op 1 juli 2015 gefaseerd in werking getreden. Deze wet moet deelnemers van een pensioenregeling meer inzicht geven in hun verwachte pensioen, zodat zij hier bewuster keuzes in kunnen maken. Een eerdere maatregel uit de wet was de introductie van het communicatie-instrument Pensioen 1-2-3.