Ook pensioenopbouw tijdens onbetaald verlof?

11 augustus 2014 | Door redactie

Als een werknemer ouderschapsverlof opneemt of er een paar maanden tussenuit gaat voor een lange vakantie of opleiding, wat gebeurt er dan met zijn pensioenopbouw? Als u geen loon betaalt, kunt u toch geen pensioenpremie inhouden?

In principe bouwt een werknemer geen pensioen op tijdens een periode van onbetaald verlof. Hij ontvangt immers geen salaris over deze periode. De werknemer kan de pensioenopbouw meestal wel vrijwillig voortzetten. Hij betaalt dan zelf de volledige pensioenpremie; dus ook het werkgeversdeel. In sommige (collectieve) arbeidsovereenkomsten is echter bepaald dat de werkgever ook in die situatie een deel van de pensioenpremie betaalt.

Partnerpensioen blijft in stand bij onbetaald verlof

Wettelijk is geregeld dat het partnerpensioen – dat voorziet in een inkomen voor de partner als de werknemer zou komen te overlijden – gewoon in stand blijft als een werknemer onbetaald verlof opneemt, op voorwaarde dat de verlofperiode niet langer dan 18 maanden duurt. Hier kunnen echter kosten aan verbonden zijn, dus vraag dit altijd na bij uw pensioenuitvoerder.
Neemt de werknemer voor een gedeelte van zijn normale werkuren onbetaald verlof (bijvoorbeeld ouderschapsverlof), dan bouwt hij alleen pensioen op over de uren die hij nog werkt. Voor het resterende deel kan hij zich meestal vrijwillig verzekeren.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over pensioenopbouw bij onbetaald verlof, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!

Meer informatie over de pensioenregeling van de werkgever vindt u in de toolbox Stap voor stap naar een goed pensioen via de werkgever.