Opbouw van pensioen straks toch weer anders

10 juni 2013 | Door redactie

De sociale partners hebben recent een pensioenakkoord gesloten. In dit akkoord is afgesproken om per 1 januari 2015 nog een spaarmogelijkheid in de regeling op te nemen, zodat het opbouwpercentage uitkomt op 1,85% in plaats van de eerder overeengekomen 1,75%.

In het bericht ‘Verdere aanpassingen van de pensioenen’ kon u al alles lezen over de pensioenplannen uit het sociaal akkoord. De sociale partners hebben in dat overleg afgesproken om de maximumopbouwpercentages te verlagen. De plannen moesten echter nog worden uitgewerkt en de sociale partners konden nog tot 1 juni 2013 met alternatieven en aanvullingen komen. Recent is er in het pensioenakkoord een aanvulling op deze plannen gekomen.

Spaarmogelijkheid voor pensioenopbouw

Er komt namelijk nog een spaarmogelijkheid naast het lagere opbouwpercentage. Tot € 100.000 kunt u voor een werknemer met een middelloonregeling 1,75% van het bruto- inkomen fiscaal vriendelijk aan pensioen opbouwen. De extra spaarmogelijkheid houdt in dat het mogelijk is om van het netto-inkomen nog een bedrag te sparen voor het pensioen dat overeenkomt met een bruto-opbouw van 0,1%. Bij een inkomen boven de € 100.000 is het zelfs mogelijk om nog 1,85% bruto op te bouwen. Het is de bedoeling om deze spaarmogelijkheid per 1 januari 2015 in te voeren. Staatssecretaris Weekers van Financiën gaat de regeling zo snel mogelijk verder uitwerken.