Oplossing voor problemen bij waardeoverdracht

18 april 2012 | Door redactie

Vanaf 1 juli 2012 komt er een tijdelijke ontheffing van de plicht van werkgevers om mee te werken aan waardeoverdracht van pensioen. Als werkgever hoeft u onder voorwaarden niet aan waardeoverdracht mee te werken als u wordt geconfronteerd met hoge bijbetalingslasten bij waardeoverdracht.

Als werknemers van baan wisselen en daarbij gebruik willen maken van het recht op waardeoverdracht van pensioen, kunnen vooral kleine werkgevers met hoge kosten worden geconfronteerd. Hierover heeft u vorig jaar kunnen lezen in het bericht ‘Bijbetalen mag u niet te veel geld kosten’. Om kleine werkgevers tijdelijk te ontzien, heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een ontwerpbesluit wijziging Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (pdf) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin stelt hij voor om een kleine werkgever tijdelijk te ontheffen van de plicht om mee te werken aan waardeoverdracht als een aanvullende bijdrage van de oude of nieuwe werkgever noodzakelijk is van meer dan € 15.000 en meer dan 10% van de overdrachtswaarde.

Aan bijbetalingsplicht ontkomt u niet snel

Een kleine werkgever is in dit verband een werkgever met een premieplichtig loon van € 755.000 (in 2012). Of u als kleine werkgever kwalificeert, kunt u terugvinden in de premienota voor de sociale verzekeringen die u van UWV krijgt. In alle andere situaties bent u wel verplicht om mee te werken aan waardeoverdracht. Minister Kamp verwacht niet dat de tijdelijke inperking veel werknemers in hun rechten raakt, omdat het in ruim 90% van de gevallen van waardeoverdracht gaat om een aanvullende bijdrage die lager is dan € 15.000. Aan uw bijbetalingsplicht zult u dus niet heel snel ontkomen.

Structurele oplossing voor problemen bij waardeoverdracht

Voldoet u als kleine werkgever aan de gestelde voorwaarden en wilt u niet opdraaien voor de bijbetalingskosten, dan moet u dit binnen één maand en door middel van bewijsstukken laten weten aan de ontvangende pensioenuitvoerder. Het gaat overigens om een tijdelijke maatregel, die naar verwachting per 1 juli 2012 ingaat en per 1 januari 2014 vervalt. Minister Kamp zoekt namelijk naar structurele oplossingen voor de problemen rondom waardeoverdracht. Daarover wordt hij binnenkort geadviseerd door de Stichting van de Arbeid.