Opnieuw uitstel van eenmalige uitbetaling pensioenbedrag

19 januari 2023 | Door redactie

Werknemers krijgen op zijn vroegst pas per 1 januari 2024 de optie om maximaal 10% van hun pensioen in één keer op te nemen. Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft laten weten dat 1 juli 2023 niet haalbaar is.

Het is niet de eerste keer dat de invoering van de mogelijkheid tot een ‘pensioenbedrag ineens’ is uitgesteld. De Tweede Kamer heeft door het uitstel meer tijd voor een zorgvuldige behandeling van het voorstel voor de Wet herziening bedrag ineens. Bovendien geeft het uitstel pensioenuitvoerders meer tijd om deelnemers van pensioenregelingen te informeren over de mogelijkheid om een pensioenbedrag ineens op te nemen, en de gevolgen daarvan.

Pensioenopname kan gevolgen hebben voor toeslagen

Zo ontvangt een deelnemer die gebruikmaakt van de regeling, de rest van zijn leven een lager pensioen. Bovendien kan een pensioenopname gevolgen hebben voor het recht op toeslagen van een deelnemer. Eerder waarschuwde Nibud al voor de risico’s van het pensioenbedrag ineens. Hoewel minister Schouten geen garanties geeft, noemt ze de nieuwe inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2024 ‘haalbaar’.
Het uitstel betekent dat werknemers die vóór 1 januari 2024 met pensioen gaan, in elk geval geen gebruik kunnen maken van het keuzerecht. Werkgevers doen er goed aan werknemers hierover te informeren, bijvoorbeeld in een persoonlijk pensioengesprek (artikel).

Wetsvoorstel beperkt doelgroep van keuzemogelijkheid

Het pensioenbedrag ineens houdt in dat pensioendeelnemers de keuze krijgen om maximaal 10% van hun ouderdomspensioen in één keer te laten afkopen. Zij kunnen zelf kiezen wat ze met dit geld doen. Zo is het bedrag bijvoorbeeld bruikbaar voor een reis, het afbetalen van een hypotheeklening of een verbouwing. Het wetsvoorstel regelt dat het pensioenbedrag is uit te keren op de ingangsdatum van het pensioen óf in de maand januari van het jaar volgend op het jaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt. Dat tweede moment wordt alleen een optie voor werknemers die met pensioen gaan in de maand waarin zij de AOW-leeftijd bereiken en werknemers die op de eerste dag volgend op de maand waarin zij AOW-gerechtigd worden met pensioen gaan.

Wilt u de voortgang van het wetsvoorstel bijhouden? Controleer dan regelmatig dit overzicht van voorstellen voor wetten en regelingen op het gebied van personeel en arbeid (account benodigd).